Change text block settings using Page Builder in WordPress

You can change text block settings using Page Builder.

 1. Open Page Builder in WordPress.
 2. Hover your mouse over a text block, and the toolbar will appear.
 3. On the toolbar, click Text Editor Settings.
  Text Editor Settings
 4. Add or update text in the text editor.
 5. Click Save.
 6. Click Done.
 7. Click Publish Changes.

  Note: If do not you want these changes to go live yet, click on Save the Changes and Exit option.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.