Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Change the background of my Coming Soon page

If you’ve unpublished your site, folks visiting your website see a background image with the words “Coming Soon” displayed. If you'd like to change that image, here's how.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Edit Site.
 4. Open the Header section by selecting the cover image of your Home page.
 5. Select the arrow next to Cover Media.
  Select Cover Image panel
 6. Select Replace to edit your image, or you can replace your cover photo with a solid color.
 7. When finished, select Publish to make the image active.
 8. Use the Home icon to return to My Site.
 9. Select Settings.
 10. Select Unpublish and confirm the following prompts

Related Steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.