Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Change the domain in WordPress

Changing the domain on your WordPress site can be necessary if your domain or hosting configuration changes. You have two options when changing the domain in WordPress:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Change the domain in WordPress
  • Perform a search and replace to update all links to use a new domain to ensure site functionality

Do it yourself

To change your domain in WordPress, follow the steps that apply to your situation.


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Change a domain in WordPress Basic
Find and replace with a WordPress plugin Medium


More infoBài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.