Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Change the domain on my Office 365 email account

When you set up additional email addresses in Office 365, the default domain for your new email address will be the one you used during your organization set up. Sometimes you may need to change the domain associated with your address.

The following conditions need to be met before the option the change your domain will be available:

  • Your domain name must be registered with GoDaddy.
  • The domain needs to be registered in the same account as your Office 365 email plan.
  • The zone file for the domain needs to be active with GoDaddy and in the same account as your Office 365 email plan.
You can use the steps below to change the domain on your email address:
  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click on the email address you wish to update.
  3. Inside the area labeled Account Information, click Edit in the top right hand corner.
  4. Next to Username, click on Change domain. A dropdown list will appear showing all domains in your account that meet the requirements for use on Office 365.
  5. After selecting your new domain, click the Save button.

Note: If your password has expired, the system will prompt you to create a new password. In that case, enter and confirm a new password for your mailbox to proceed.

Please allow up to 24 hours for your domain change to take affect.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.