Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Change the font style in WordPress

You can use the default WordPress editor to change the font style that is used on your site.

  1. Open WordPress Editor.
  2. Click Fonts on the left.
  3. Click on the font that you want to change, and then select a new font.
  4. Click Save & Publish when done.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.