Change the footer

You can change several aspects of your website's footer section: its layout, background color, copyright, and the default "Powered by GoDaddy" text.

Note: You can't add an image to the footer.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. In your main window, click on anywhere in the Footer.
  Click inside the footer
 4. When the Footer panel opens, click in any pane and make your changes.
  change footer settings
 5. Your changes are saved automatically, so when you're finished click Done to close the panel or Preview to see the results.
  footer after changes
 6. When you're finished, click Publish Site (mobile phone) or Publish (desktop/tablet) to update what customers see.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.