Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change the language of the emails sent to me from GoDaddy

Update your account settings to show your preferred language in emails that are sent to you from GoDaddy.

  1. Go to your GoDaddy Contact Preferences page. You might be prompted to log in.
  2. In the Language section, click Edit.
  3. Select the language you prefer from the Contact language list, and then click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.