Change the menu appearance in WordPress

The look of a WordPress menu can be changed by updating the CSS.

 1. Before making any changes to a WordPress theme, add a child theme
 2. Log in to WordPress.
 3. Go to Appearance > Editor.
 4. Enter the desired changes to the CSS.
 5. Example: This is sample code for changing the font size for a WordPress menu:
    .primary-navigation {
      font-size: XXpx;
    }
  • The XX is the new font size for your menu.
  • The px stands for pixel.
 6. Click Update File.

Your changes will now be visible across your entire site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.