Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change the name of a group

If the purpose of your calendar group evolves into something different, you can change the name.

You must have administrator permissions to change the name of a group in Calendar.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. Click the Calendar tab.
  Click the Calendar tab

 3. In the left pane, under the New Group button, click the white arrow to the right of the calendar name you want to change.
  Click and drag the handle
 4. Click Rename Group.
  Click Rename Group
 5. In the Group Name dialog box, enter the new name for the group.
  Enter a new name for the group
 6. Click Save & Exit.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.