Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change the SSL mode on your Web Application Firewall (WAF)

If you have an SSL certificate set up on your website and enable the Web Application Firewall (WAF), sometimes you'll need to adjust your SSL mode for your website to work correctly.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Website Security and Backups, select Manage next to the Website Security account you want to manage.
 3. From the navigation menu, select Firewall.
  Firewall
 4. On the card for your website, select SSL from the settings menu.
  gear icon, then SSL
 5. Scroll down to SSL mode. Choose the SSL mode that makes sense for your website and then select Save.
  • Full HTTPS - This is our preferred method for protecting your website, but it requires you to install an SSL certificate on your hosting server. This fully secures your traffic from your customers, to our firewall, to your website.
  • Partial HTTPS - If your website doesn't have an SSL installed, we'll proxy one on your behalf. This helps prevent Man in the Middle (MitM) attacks by securing the part of your traffic that takes place between your customers and our firewall.

More info

 • After you make changes to your SSL mode, you can clear your WAF cache to make sure your website is working correctly.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.