Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change the storage region for my backups

You can change the storage region for your backups in Pro Sites.

Note: If you need to follow the EU Data Protection Directive, change the region to Europe to ensure compliance with this Directive.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Websites in the left sidebar.
  4. Hover over a website and click Backups.
  5. Click Backup Options in the upper-right corner.
  6. Click Storage Region and then click Change Region.
  7. Select the region and then click Change region.

    Note: This action will delete all backups created in Pro Sites for that website. We recommend downloading a few backups before changing the region.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.