Change the WordPress theme in FTP

You can make custom changes to the CSS of your WordPress theme through FTP.

  1. Before making any changes to a WordPress theme, add a child theme
  2. Connect to your hosting with FTP.
  3. Navigate to the /wp-content/themes directory.
  4. Open the directory containing your child theme.
  5. Locate and edit the style.css file.
  6. Save your changes, and upload the file.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.