Change who can comment in WordPress

Within WordPress you can specify who can comment on your posts and pages. Doing so can help prevent comment spam.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Settings > Discussion
  3. Locate the Other comment settings section
  4. Check or uncheck the box next to the line that says:
    • Comment author must fill out name and email
    • Users must be registered and logged in to comment
  5. Scroll to the bottom of the page, and click Save Changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.