Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change your album's site title

When you first set up your Photo Album account, the title of your site defaults to the URL address you create for it (for example, photos.coolexample.com) and displays on the top of your GoDaddy Photo Album page. However, you can update the site title to virtually any other name (for example, My Personal Photos).

To Edit Your GoDaddy Photo Album Site Title

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Settings.
  5. In the Site title field, edit the title of your website.
  6. Click Save.

Your site title is updated.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.