Change your billing information

You can change any of your account's billing information (credit card number, etc.) by logging into your account.

  1. In your Account Manager, click the Account settings menu, and then click Payment methods.
  2. Click Add payment method.
  3. Complete the on-screen fields.

Once you've finished adding the new billing information, you need to make sure your products renew on it.

  1. Click the Account settings menu, click Renewals & Billing.
  2. Select the products you want to use, and then click Update payment.
  3. Select your new payment method, and then click Save.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.