Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Change your campaign colors

All the colors of your campaign (background, foreground, borders, footer, and buttons) are a part of a style. You can easily change these colors in your account.

Warning: These changes will be applied to any campaign that is using this style. You can create a new, custom style if you don't want other campaigns to have the style changes you're making.
 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, click Compose to create a new campaign, or click Edit under an existing campaign.
 3. Click the Styles tab.
  Click the Styles tab

  The style that you're currently using is highlighted in gray.


  The current style is highlighted in gray
 4. Click the pencil Edit the current style button beside the current style to edit it.
 5. On the Main tab, click the color boxes beside each item in the style box and choose new colors, then give it a new Name.
  Create a custom style

  If you know the hex code of the color you want to use, enter the values inside the hex code fields (example: #E47621) to the left of the color boxes.

 6. Click Save.

Notes:
• The Background is the color behind the main content area.
• The Foreground is the color outside the main content area.
• You can turn on and off the Border and Footer colors by checking the boxes to the left of the those items.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.