Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Change your credit card expiration date

If you received a new credit card with the same number but a new expiration date, you can change the card's expiration date without needing to add the card as a new one.

  1. In your GoDaddy account, click the Account settings menu, and then select Payment methods.
  2. Next to the card you want to use, click Edit.
  3. Use the Expires menu to change the expiration date, and then click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.