Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Change your default/index file

Your hosting account's default file displays when visitors go to your site. For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?

Plesk has a built-in feature to let you reorder the preference for default files, as well as add new default file names.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the Plesk account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  6. Click Virtual Directories.
  7. Click Directory Properties.
  8. In the Default documents search order field, change the order of the file names that display or enter the new filename you want to use.
  9. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.