Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change your default/index file (Windows)

Your hosting account's default file displays when visitors go to your site. For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?

Using Windows® hosting accounts running IIS 7, you can specify your website's default file using a web.config file.

To change your website's default file, include the following code in your web.config file:

<configuration>
  <system.webServer>
   <defaultDocument enabled="true">
     <files>
      <add value="file name.file extension" />
     </files>
   </defaultDocument>
  </system.webServer>
</configuration>

For example, instead of using the default index.html, you could make your website's default file example.html with the following code:

<configuration>
  <system.webServer>
   <defaultDocument enabled="true">
     <files>
      <add value="example.html" />
     </files>
   </defaultDocument>
  </system.webServer>
</configuration>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.