Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Change your domain name (common name)

Bạn có thể thay đổi "tên thông thường" của chứng nhận SSL, là tên miền chính mà nó bảo mật/mã hóa.

Thông tin bổ sung

 • Với các chứng nhận SSL cao cấp và mở rộng, bạn chỉ có thể thay đổi tên miền chung, bạn không thể thay đổi thông tin của tổ chức.
 • Bạn phải xem kỹ quá trình xác minh miền cho tên miền của tên thông thường mới của bạn.
 • Yêu cầu một tên thông thường mới không làm ảnh hưởng đến ngày hết hạn SSL của bạn.
 • Tên thông thường cũ của bạn có thể tạo các kết nối bảo mật trong 72 giờ sau khi bạn hoàn thành thay đổi cho tên thông thường của bạn.
 • If your certificate is attached to one of our shared hosting services, changing your certificate's common name does not change the associated service's domain name. You must change the service's domain name separately (more info).

Change the common name

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
 3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp Quản lý.
 4. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, trong cột Hành động, nhấp Xem trạng thái.
 5. Nhấp Quản lý.
 6. Nhấp Thay đổi trang mà chứng nhận của bạn bảo vệ.
 7. Chọn một trong những lựa chọn sau đây tùy theo vị trí bạn lưu website của bạn:
  Được lưu trữ... Làm việc này...
  Shared hosting or Site Builder Chọn Đổi sang miền được lưu trữ, và sau đó chọn tên miền mà bạn muốn sử dụng.
  Nơi khác Bỏ chọn Đổi sang miền được lưu trữ.
  Enter the Common name you want to use for the certificate.
 8. Nhấp Lưu.
 9. If you provided a CSR for the server using the SSL certificate and are moving to a new server, you'll need to re-key the certificate (more info).
 10. Nhấp vào Gửi tất cả những thay đổi đã lưu.

Bây giờ bạn sẽ cần xác minh yêu cầu tên thông thường mới (thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.