Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change your email account plan

You can upgrade or downgrade your Workspace Email account or switch to an Office 365 from GoDaddy account.

How to... If you want too...
Upgrade my email account plan Add more email addresses, storage space, or IMAP support.

IMAP support enables you to access and change messages across multiple devices. For example, if you read a message in your desktop's email app, it shows as read on your phone, too.
Downgrade my email account plan Decrease to only one email address and less storage.
Switch from Workspace email to Office 365 Increase your mobility online and integration with Microsoft Office 365 from GoDaddy productivity tools.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.