Change your payee information

You can change the way GoDaddy pays you for services by changing your payee information.

  1. In your account manager, from the Account Settings menu, select Payees.
  2. Next to the account you want to use, click View/Edit.
  3. Make any changes to the information you need, and then click Save Changes.

    Note: If you need help determining which options are right for you, we recommend talking to a business of tax lawyer.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.