Change your site background in WordPress

You can use the WordPress editor to customize your site background.

 1. Log in to WordPress.
 2. Click Appearance from the Dashboard, located on the left side of the screen.
 3. Click Customize.
 4. Click Background Image, depending on your theme customization options.
 5. If there is already a background image, click Change Image. If there is not already a background image, click Select Image.
 6. Click the image you want to be in the background of your site.
 7. Click Choose Image, located on the bottom right corner.

  Note: The image will now appear as your site background. You can also customize how the background is shown, such as configuring it to repeat or have a specific position.

 8. Click Save and Publish, located on the top left corner of the page.
 9. Click X, located on the top left of the page, to return to the Dashboard.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.