Change your Support PIN

Your Support PIN identifies you as the owner of your account. You can quickly change your Support PIN.

  1. Log in to your account, and click the user icon in the upper-right-hand corner.
  2. Next to PIN, click View.
    Click View to find your PIN
  3. In the Support PIN section, click Edit.
  4. Enter a new four-digit PIN, and then click Save.
    Enter a new Support PIN

    Note: Your Support PIN may not include four consecutive digits.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.