Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change your weather widget settings

You can edit your Weather Widget settings to change the location forecast that displays.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click the Homepage tab.
 3. In tThe Weather Channel header, click the Edit icon.
 4. In the Please enter your location field, enter your city, state, or ZIPCode.
 5. Select one of the following
  Show current conditions and forecast
  Displays current weather conditions and a weather forecast for the following day.
  Show current conditions only
  Displays only current weather conditions.
 6. Click Save.
 7. If the Please select a location from the dropdown field displays, select a location, and then click Save.

For more information on displaying preset widgets on your Workspace Webmail Homepage, see Arranging Preset Widgets.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.