Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change your Webmail page and text size

You can change the text size that displays on your Workspace Webmail pages and emails.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. In the header, from the Zoom settings, select from the following:
  Minus
  Decreases the email page view, and displays the text for email messages and Workspace Webmail interface in a smaller font size.
  Plus
  Increases the email page view, and displays the text for email messages and Workspace Webmail interface in a larger font size.
  Reset
  Returns email page view and text to the default Workspace Webmail settings.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.