Change your WordPress password in the Dashboard

You can update your WordPress password from within the Dashboard. You must know your current password to use these steps.

  1. Log in to your WordPress Dashboard.
  2. Select Users then All Users from the main menu.
  3. Locate your username in the list and click on it.
  4. On the Profile page, click on Generate Password.
  5. Enter your new password, or make note of the automatically generated.

    Note: Please remember that your website's security is only as good as your password strength.

  6. Click the Update Profile button.

Your new password should work immediately.

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.