Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change ZoneAlarm security settings

To utilize all the features of Workspace Webmail, you need to change your firewall security settings to allow pop-ups.

Note: These changes apply specifically to Workspace Webmail and will only allow pop-ups from your email account.

To Change the Settings for ZoneAlarm Pro

  1. Open ZoneAlarm Pro.
  2. From the menu on the left, select Privacy.
  3. Click on the Site List tab, and then click Add.
  4. Add http://email.secureserver.net to the list of sites.
  5. Under Persistent Cookie Control, click the X for each new site, and select Allowed.

Note: You must clear your browser's cache and restart your browser for the new settings to take effect.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.