Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changes to Workspace Unlimited email plans

We've made some big changes to our Workspace email based on customer feedback. You'll enjoy much faster, more reliable email and a lot less spam will make it through our more advanced filters.

Workspace Unlimited email plan pricing is, as follows:

  • The first 5 mailboxes will cost USD $11.99 per month.
  • Additional mailboxes will each cost USD $1.99 per month.

These infrastructure and pricing changes won't impact your current device or email client settings. We're taking care of everything in the background. And you’ll continue to enjoy the benefit of unlimited email storage.

We're committed to providing the best value - professional business email with unrivaled support and competitive pricing. If you have any questions about these changes or would like some help reviewing your current set up, contact customer support.

More info

  • These changes apply to plans purchased before February 2014 that need to be renewed. If you've renewed your email plan since 2014, this information doesn't apply to you. Contact customer support about email plans and pricing.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.