Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Changing a campaign after sending

If you change a campaign after you've already sent it, then the original version is already delivered to inboxes. So that version sitting in people's inboxes is the same as what it was when you sent it, originally. It hasn't changed. Those folks will see the original version.

Furthermore, if they forward the email to a friend, using the Forward to a Friend button, it always sends the version they are seeing at that moment.

But, after you've made changes, if anyone clicks the Web Version button in the footer of your email -- or they visit any campaign URL, with a browser -- they will see the current, changed version.

Related Topics:

Cloning a Campaign
Using the Don't Resend Option


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.