Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing a Template

Using Website Builder, you can easily change your website's template at any time. Changing your template lets you explore a variety of design and color combinations, which can completely change the look and feel of your website.

You can change your template from the Website Builder home page when you first log in to your account, or from the Page Designer as you work on your site.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Templates tab.
 4. From the Preview menu, select Site.
 5. From the Sort menu, select one of the following:
  • Date — Displays recently created templates.
  • Name — Displays templates in alphabetical order.
  • Popularity — Displays the most popular templates.
 6. From the Template Gallery tab, click the template you want to use.
 7. Select a color scheme for your template, and then click Apply to My Site.
 8. Select Back up Website Builder site before applying new template, and then click OK.
 9. From the My Templates tab, review your selection, and then click Work On My Site.
 10. Design your Web pages the way you want them to display online. For more information, see Designing Pages.

To Change Your Template from the Page Designer

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. Click Styles, and then select Launch Templates.
 5. From the Preview menu, select Site.
 6. From the Sort menu, select one of the following:
  • Date — Displays recently created templates.
  • Name — Displays templates in alphabetical order.
  • Popularity — Displays the most popular templates.
 7. From the Template Gallery tab, click the template you want to use.
 8. Select a color scheme for your template, and then click Apply to My Site.
 9. Select Back up Website Builder site before applying new template, and then click OK.
 10. From the My Templates tab, review your selection, and then click Work On My Site.
 11. Design your Web pages the way you want them to display online. For more information, see Designing Pages.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.