Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing an administrator password

Administrators that you have created cannot retrieve their lost passwords. However, you can change user passwords using the Quick Shopping Cart Administrator.

Note: Providing they can log in to their account, administrators can change their own passwords by logging in to their account and following this process. To log in externally, use the following URL: https://app.fastshoppingcart.com/memberManager.hg.

To Change a Member's Password:

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Members section, click Search Members.
  5. Click the Pencil icon from the Actions column for the appropriate member.
  6. Select Change Password.
  7. Enter the new password.
  8. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.