Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Contrast in Photos

You can enhance or decrease photo details by changing the contrast. When you select to change the photo's contrast, Website Builder creates several thumbnails with different contrast levels applied to them. Select the thumbnail you want to use and apply the change.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos, and then click the gallery you want to view.
  5. Click Edit above the photo you want to modify.
  6. Click Decrease Contrast or Increase Contrast.
  7. Select the photo you want to use, and then click Apply.
  8. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.