Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Changing cPanel Shared Hosting Account's PHP Error Handling

You can prevent cPanel shared hosting accounts from displaying PHP error messages on your website by using a PHP initialization file (more info).

You can either edit, upload, or create a file with the following line in it:

display_errors = Off

Once you make that change, cPanel no longer displays PHP errors on your website. Instead, it stores the error information in a file called error_log in the same directory as the PHP script that produced the error.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.