Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Personal Settings

You can update your personal settings for Calendar as necessary.

To Change Personal Settings

  1. On the navigation bar, click Settings.
  2. Click the Personal Settings tab.
  3. In the First Name and Last Name fields, type your first and last name.
  4. To change your password, in the Current Password field, type your password, and then, in the New Password and Confirm fields, type your new password.
  5. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.