Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Pipeline Mode on Your Windows IIS 7 Hosting Account

Windows hosting accounts running IIS 7 offer two pipeline modes: classic and integrated. Your pipeline mode can be changed anytime through the Hosting Control Panel.

For information on pipeline modes, see What is pipeline mode?.

To Change Pipeline Mode

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click IIS Management.
  5. Click the Pipeline icon.
  6. In the Advanced Features section, select the appropriate pipeline mode.
  7. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.