Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing the Appearance of the Parallels Plesk Panel Admin Interface

You can customize the user interface of Parallels Plesk Panel® using one of the interface skins. You can also set the default interface skin for each new account.

Note: Each client that uses Parallels Plesk Panel has the ability to customize their interface using one of the interface skins.

To Change the Appearance of the Parallels Plesk Panel Admin Interface

  1. Log in to the Parallels Plesk Panel as admin.
  2. Go to the Server tab.
  3. In the Panel Appearance section, click Interface Management.
  4. Select Service Provider, and then click OK.
  5. Click Profile & Preferences.
  6. From the Administrator's Interface menu, select the skin you want to use, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.