Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing the Color Scheme of Your Quick Shopping Cart

You can modify the look of your Quick Shopping Cart storefront template by modifying the overall color scheme of the template.

To Change the Color Scheme of Your Storefront

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. Go to the Template tab.
  5. In the Store section, click Change Template to activate the Template Selector. Your current template is selected.
  6. From the Templates menu, scroll through all available templates or click Filter to limit the displayed templates.
  7. From the 6-color palette to the right of your template, select a color.
  8. After you decide on a template color, click OK.

Note: You must publish your storefront for the changes to take effect.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.