Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing the Default Photos and Videos View

In Website Builder you can customize the default view of your photos and videos. Choose between thumbnail, filmstrip or slideshow view. You can also specify the number of photos that display in the thumbnail view. You can view 12, 24, 48 or 60 at a time.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From Site Menu, click Photos and Videos.
  5. From the Default Media View list, specify whether you want your view to default to the Thumbnail, Filmstrip, or Slideshow tab.
  6. From the Gallery view, select the number of thumbnails you want to display.
  7. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.