Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing the Image and Name for Your Get Found Facebook App

It's important to brand your business as much as possible using images, colors, logos and fonts that represent your business. Use the following information to update the menu button on your Facebook Business page to further strengthen your online brand:

To Change the Image and Name for Your Get Found Facebook App

  1. To update the image that displays for your Get Found menu/list, go to your business's Facebook page (where the app has been installed).
  2. When you hover over the apps installed on your page you will see a small pencil appear in the upper right corner of the app you are mousing over.
  3. Click on the pencil and then click Edit Settings.
  4. The next screen that displays will let you change both the image and the name that appears on the app.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.