Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing the Logo in Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel® lets you brand the interface with your own logo. This replaces the default Parallels Plesk Panel logo in the top right corner, which is visible to domain and mail users when they log in to the control panel. You can also make the logo a hyperlink to the website for your company.

To Change the Logo in Parallels Plesk Panel in Service Provider View

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Click Tools & Settings.
 3. From the Panel Appearance area, click Panel Branding.
 4. (Optional) Enter title text to change how the title displays in the browser's title bar.
 5. Do one of the following:
  • Click Browse and select the logo image from your computer, and then click Open.
  • In the Logo URL text box, enter the URL of the website you want the image to link to.
 6. Click OK.

To Change the Logo in Parallels Plesk Panel in Power User View

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Go to the Server tab.
 3. In the Panel Appearance section, click Panel Branding.
 4. (Optional) Enter title text to change how the title displays in the browser's title bar.
 5. Do one of the following:
  • Click Browse and select the logo image from your computer, and then click Open.
  • In the Logo URL text box, enter the URL of the website you want the image to link to.
 6. Click OK.

Note: To change back to the default Parallels Plesk Panel logo, go back to the Panel Branding Page page, and click Default Logo.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.