Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Changing the Minimum and Maximum Offer Range for Domain Buy Requests

When you purchase the Domain Buy Service to attempt to acquire a registered domain name, you must specify the initial and maximum offer amounts that the Domain Buy agent may offer on your behalf.

To Change the Minimum and Maximum Offer Range for Domain Buy Requests

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell tab, select Domain Buy Service.
 7. Click the domain name you want to change.

  Note: By default, the starting offer and maximum offer amounts are zero. You must change the minimum and maximum amount you're willing to offer before the Domain Buy Service process can continue.

 8. In Starting offer and Maximum offer, enter the amounts you want the Domain Buy agent to offer for the domain name.
 9. Click OK twice.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.