Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing the Space for your Online Storage Account

Your Online Storage account comes with varying amounts of storage space, depending on the plan that you purchased. If you require additional storage space, you may purchase it in incremental packs.

To Upgrade Storage Space

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Online Storage.
 3. Next to the Online Storage account you want to upgrade, click Options.
 4. Go to the Customize tab, select a new plan or additional storage space, and then click Checkout.
 5. Proceed through the checkout process.

If you no longer need the additional storage, you may remove it from your account.

To Downgrade Storage Space

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Online Storage.
 3. Next to the Online Storage account you want to downgrade, click Options.
 4. Go to the Customize tab, select a new plan or additional storage space, and then click Checkout.
 5. Proceed through the checkout process.
 6. Note: If canceling additional storage drops the capacity of your Online Storage below the amount of storage currently in use, your account will be locked. Future uploads are unavailable until additional storage is purchased or files are purged to free up storage space.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.