Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing the SSH Port for Your Linux Server

You can change the default SSH port for your Linux server as an added security measure.

Warning: Make sure the new SSH port does not conflict with any known or blocked ports.

To Change the SSH Port for Your Linux Server

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. Run the following command:
  vi /etc/ssh/sshd_config
 4. Locate the following line:
  # Port 22
 5. Remove # and change 22 to your desired port number.
 6. Restart the sshd service by running the following command:
  service sshd restart

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.