Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing where your email reports are sent

You can configure your Website Security plan to send email reports to a different address than the one we have listed on file.
 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click on the three dots next to the website security plan you want to update the email settings for, and then click Settings.
 3. Settings
 4. Click Email Reports.
  Email settings
 5. Click Click Here next to Looking for Global Account settings?
  global alert settings
 6. Type in the email address you want to update your reports to, and click Add email.
  Add email

Your reports will now go to the email address specified in the global alert settings.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.