Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Your Calendar Password

If you want to change your Calendar password, you can change it through your settings.

To Change Your Password

  1. Log in to your Calendar account.
  2. Click Settings.
  3. In the Current Password field, enter your current password.
  4. In the New Password and Confirm fields, enter your new password.
  5. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.