Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Your Fax Thru Email Settings

Warning:

Once a Fax Thru Email account is set up, the email address to which faxes are sent can always be updated. However, the email address assigned as the username CANNOT be changed. If a username change is desired, the Fax Thru Email account will have to be cancelled, repurchased, and re-created completely.

If your contact information changes, you can update your account settings for Fax Thru Email.

To Change Your Account Settings

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Fax Thru Email.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Settings menu select Contact Information, Security Code, Cover Sheet, or Online Storage.

    Note: You can change or reset your Fax Thru Email password on the Contact Information page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.