Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing your online storage password

If you forget your Online Storage password, you can change it in the Workspace Control Center.

To Change Your Online Storage Password

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Online Storage.
  3. Next to the account you want, click Manage.
  4. Click View Files.
  5. Select the account you want to change, hover over the menu icon, and then click Edit.
  6. Enter and confirm your new password.
  7. Click Save.

Note: Your password takes up to 30 minutes to change.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.