Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Your Photos and Videos Domain

Set your domain information when you launch Website Builder for the first time. You can edit the domain at any time.

To Change Your Photos and Videos Domain in Website Builder

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click Settings.
 5. Select the Domain Settings tab.
 6. Click Edit to edit your domain.
 7. From the Domain Settings area, select one of the following:
  • Create a new subdomain — Add a subdomain and select the site for which you want to use the subdomain.
  • Select an available domain from your account — Select from a list of domains associated with your account.
  • Enter a domain not registered here — Enter a domain name that you registered at a different account.

  Note: If you enter a domain that you registered with another registrar, please update the "A Record" for your domain so it points to the IP address 208.109.80.29. For more information, contact your domain registrar.

 8. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.