Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Your Session Timeout on Windows Virtual Private Servers

You can change the length of time your Windows Virtual Private Server (VPS) waits before timing out your session. This lets you close your Remote Desktop Connection without logging out, and when you reconnect, your previous session is restored.

To Change Your Session Timeout

  1. Connect to your server with Remote Desktop Connection.
  2. From the Start menu, select Administrative Tools, and then select Terminal Services Configuration.
  3. Double-click RDP-Tcp.
  4. Go to the Sessions tab.
  5. Select Override user settings, and then select Never from each menu.

    Note: Do not select the second Override user settings option.

  6. Click OK.
  7. Disconnect your Remote Desktop Connection, and then reconnect.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.